Услуги
Лендмарк Пропърти Мениджмънт ЕАД понастоящем е една от най-големите фирми за управление на имоти, сградни инсталации и съоръжения в България с над 80 служители обслужващи обекти в цялата страна с обща площ над 200,000 кв.м.

Конкурентните предимства на компанията включат от една страна възможности за изпълнение на изискванията както на инвеститорите, така и на ползвателите на сградите, а от друга – за внедряване и използване на модерни технологии за управление на поетите обекти, изпълнение на дейности по ежедневно и профилактично техническо обслужване, разпределение на разходи, съставяне и изпълнение на бюджети, постигане на енергийна ефективност и др.

Услугите обхващат всички аспекти на оперативната дейност:

  • Управление
  • Маркетинг
  • Техническо обслужване и поддръжка

Тези услуги се изразяват не само в прилагане на натрупания опит, а и в използване на модерни технологии, авангардни процеси и системи, и реализиране на икономии от мащаба за ефективно и ефикасно управление на имотите.

Всеотдайният ни екип съчетава задълбочени познания за пазара на недвижимости с практически опит, което за клиентите означава обосновани, творчески решения за управление и поддръжка на имотите им.