Индустриална и логистична зона Перник


Location: Перник , България
Type: Under Development
Area: 81 300 кв.м.

Индустриална и логистична зона Перник се разпростира на общо 80.220 дка. Зоната се намира в Перник – на 30 км. югозападно от София.

През Перник минават два Трансевропейски коридора: № 8 (албанските пристанища на Адриатическо море – Македония – българските черноморски пристанища – Кавказ, Каспийско море и Централна Азия) и № 4 (Германия – Унгария – Румъния – България през Видин и София – Гърция през Солун).

Много важните железопътни линии София-Петрич (към Гърция) и София-Гюешево (към Централна Европа) също минават през Перник, а самият парцел също е достъпен за жп транспорт.

Близост на парцела до:

  • Летище София – 35 км.
  • Международен път Е871 (България-Македония) – в непосредствена близост
  • Международен път E79 (България-Гърция) – 4 км.
  • Околовръстния път на София - 22 км.
  • Товарна жп гара – 0,03 км.
  • Предвиждана индустриално-логистична зона - 0,5 км.



Районът
Тежката и леката индустрия имат дългогодишно присъствие в региона. През последните години той се оформя и като логистичен център с няколко крупни инвестиции. Самата община Перник предвижда изграждането на голяма индустриална и логистична зона върху 200 декара зад парцела.

В непосредствена близост (вдясно от парцела) се намира и Стомана Индъстри АД - едно от най-модерните стоманодобивни предприятия на Балканите.

Съществуващото зониране предлага различни възможности за застрояване:

  • Складови площи и/или предприятия на леката индустрия
  • Застрояване със смесено предназначение, включително производствени, складови и административни сгради;
  • Научно-изследователски център съвместно със съседните предприятия на леката промишленост.

Електроснабдяване
Имотът има добре развита електроснабдителна мрежа. Той се намира в непосредствена близост до две топлоелектрически централи - ТЕЦ Република и ТЕЦ Перник. Възможно е да се увеличи капацитетът на елекроснабдителната система в парцела.

Водоснабдяване
Парцелът е свързан с водоснабдителната мрежа на гр. Перник.

Природен газ*
На парцела съществуват всички технически предпоставки за присъединяване към газоразпределителна мрежа на гр. Перник.

Достъп
500 м. от лицевата част на парцела имат директен излаз на международния път E871 София - Куманово/Македония). Изготвени и съгласувани са планове за присъединяването му към националната железопътна система. След завършването на необходимите коловози (по-малко от 1 км) парцелът ще е достъпен от международните ж.п. линии София-Перник-Радомир-Сърбия и София-Благоевград-Гърция.

* Цените на природния газ в България са едни от най-ниските в ЕС.

Мандат на проекта: Собствен, разработен и под управление.