Мол България


Location: София , България
Type: Retail
Details: придобиване юни 2005 г., София, България
Area: 140,000 кв.м.
Parking: 1200

Комплекс от 140,000 кв.м. търговски и офис площи на бул. България в полите на Витоша. Ориентиран към ползватели и посетители в по-високия сегмент на доходната скала, центърът ще включва 33,000 кв.м. магазини, 25,000 кв.м. офиси, кино, ресторанти, заведения за бързо хранене и паркинг. България Мол ще бъде най-големият "шопинг театър" в страната и на Балканите.

Повече информация вижте на www.bulgariamall.bg

Мандат на проекта: Отдаване под наем. [email protected]