Порше Център


Location: София , България
Type: Office
Area: 8,000 кв.м.

Офис сградата се намира много близо до Летище София и е достъпна от основната транспортна артерия, която свързва терминала с центъра на града.

Сградата е оборудвана със съвременна климатична система и пожароизвестителна инсталация на всеки етаж. Светлата височина на етажите е 3 метра. Порше Център се обслужва от два хидравлични асансьора и стълбищна клетка между тях. На всеки етаж има тоалетна за хора с увреждания в съответствие със стандартите на ЕС.

Сградата носи името на основния наемател – изключителният дилър на Порше в България, чиито офиси и шоурум са на партерния етаж, а знакът Порше се вижда отдалеч върху фасадата. Други известни наематели са NOVA TV, IBM Bulgaria, Bene Sofia.

Мандат на проекта: Собствен и под управление.