Индустриален парк Дунав


Location: Силистра , България
Type: Under Development
Area: 360,000 кв.м.

Индустриален парк Дунав се намира в индустриалната зона на гр. Силистра върху обща площ от 360,000 кв.м. с 900 метра фронт на река Дунав. Той е в непосредствена близост до ферибот и до рехабилитирания основен път.

Проектът предоставя конкурентни логистични и индустриални решения, включително достъп до собствено пристанище до 8 корабни места.

На територията на Индустриален парк Дунав има няколко парцела с възможност за застрояване. С площи от 7 до 190 декара районът предлага голяма гъвкавост. Парцелите са подходящи за смесено застрояване – производствени халета, складови стопанства и обслужващи офиси. На територията на парка е заводът за производство на фотоволтаични панели на Соларпро, представителства на международни логистични компании. 

Мандат на проекта: Собствен, разработен и под управление.