Сграда DHL Централен офис


Location: София , България
Type: Office
Area: 5,027 кв.м.

Сградата се намира много близо до летище София, на основната пътна артерия, свързваща летищния терминал с центъра на града. Локацията открива много добър изглед към централата на DHL от подходите към летището.

Софийското летище и районът около него са утвърден логистичен център – в близост своя естествен дом са намерили UPS, TNT и Unimasters. Освен това, районът е много привлекателен за корпоративни наематели с новопостроени сгради като Порше Център, намираща се на пътя към летището.

Разгънатата застроена площ на сградата е 5 027 кв. м. Вертикалните комуникации се осигуряват от два хидравлични асансьора (съответно за 6 и 8 лица), единият от които слиза до сутерена, и от едно стълбище в средата на сградата. Складовото хале е изпълнено от сглобяема железобетонна носеща конструкция и стоманена покривна конструкция без окачен таван.

Мандат на проекта: Собствен и под управление.