Услуги
Дейностите по управление на проекти включват:

  • Подготвителни дейности: концептуални разработки, технико-икономически проучвания, детайлизирани концепции
  • Придобиване: правни, икономически и технически анализи, структуриране на транзакции
  • Управление на инвестиционния процес
  • Управление и развитие на имоти притежавани от холдинга или други собственици

Освен горепосочените дейности, Лендмарк Пропърти Мениджмънт предлага административни услуги за фирми, като финансово-счетоводно и правно обслужване.