Услуги
Управлението на сградни инсталации и съоръжения включва:

 • Охрана и противопожарна безопасност
 • Поддръжка на външни съоръжения
 • Поддържане на зелени площи
 • Дейности по зимно обслужване като снегопочистване и др.
 • Обслужване по телефон и на рецепция
 • Управление на обекти от техническата инфраструктура
 • Експлоатация на сградни инсталации
 • Техническо обслужване и сервиз
 • Текуща поддръжка
 • Ремонти
 • Откриване и отстраняване на неизправности
 • Денонощни дежурства на повикване
 • Управление на енергийните разходи
 • Други услуги