За нас
Лендмарк Пропърти Мениджмънт ЕАД е доставчик на комплексни услуги за управление на имоти, съоръжения и други активи. Компанията е създадена през 2007 г. като 100% дъщерно дружество на един от най-големите интегрирани холдинги за недвижими имоти в страната - Алфа Дивелъпмънтс, наскоро преименуван на Лендмарк Холдингс.

Екипът на компанията съчетава задълбочени познания на пазара за недвижими имоти с богат практически опит. За клиентите това означава добре обмислени, творчески решения за управление и ¬поддръжка на техните недвижими активи.

В портфейла на ЛПМ ЕАД ще открием редица знакови обекти в България от последните години, включително София Сентрал Парк, Бургас Плаза, Пловдив Ритейл Парк, Алфа Бизнес Център и Лендмарк Център София.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА И АКЦЕНТИ
Основните предимства за нашите клиенти са следните:

 • ЛПМ осигурява цялостното управление на имота, за да може клиентът да съсредоточи усилията и вниманието си върху своята основна дейност;
 • Значителни икономии на разходи за управление и профилактично техническо обслужване на обекта;
 • Опазване и увеличаване на стойността на обслужваните активи, увеличаване на експлоатационния им срок;
 • Прозрачно отчитане на всички разходи;
 • Услугите се предоставят от обучени професионалисти, познаващи отлично местните и регионални условия;
 • Поемаме ежедневните грижи по вашия имот, помагайки ви да реализирате максимални ползи от него;
 • Оптимизирано техническо обслужване с внедряване на най-добри практики;
 • Редовни проверки на всички сградни инсталации за свеждане до минимум на нежеланите аварийни ситуации;
 • Високо качество на работната среда;
 • Екологично устойчиви иновации:
  • намаляване на енергийните разходи и въглеродните емисии,
  • решения за рециклиране,
  • разумно използване на водите;
 • Комплексни Стандартни оперативни процедури (СОП) за всички дейности, съчетани с оценки на база Ключови показатели за изпълнение (KPI);
 • Поемайки управлението и обслужването на вашите активи, ние можем значително да подобрим крайните резултати от използването им, намалим капиталовите и експлоатационните разходи, удължим полезния им живот и в крайна сметка да подобрим показателя ROA (рентабилност на активите).